Ѓорги Чешмеџиевски: Македонскиот доктор Рубик

Ѓорги Чешмеџиевски: Македонскиот доктор Рубик

За колку време можете да решите една рубикова коцка:за неколку месеци, неколку денови, неколку часа или неколку минути? На македонскиот „доктор Рубик“ му требаат само неколку секунди.