Истанбул: Животна приказна на турско семејство од македонски краишта

Истанбул: Животна приказна на турско семејство од македонски краишта

Во раздвиженото срце на истанбулската Капали Чаршија, произлегува доказ на издржливоста, гостопримството и занаетчиството. Тука, секој човек има одредена приказна, а оваа приказна произлегува од македонските краишта.