Корпорација Турска радио телевизија

Овој текст на „Политика за колачиња“ ги содржи информациите за колачињата на Корпорацијата Турската радио телевизија кои се сместени на веб-страницата https://macedonian.trtbalkan.com

Што се колачиња ( Cookies)

Колачињата се мали датотеки неопходни за веб-страница за да може подоцна да ги препознае корисниците. Оваа датотека е поврзана за корисникот и е специфична за корисникот која масовно се користи и која што го дефинира само кодот на веб страницата, со цел веб-страниците да можат да работат поефикасно, како и за да обезбеди информации за известување и да помогне во персонализирање на услуги или реклами. Може да се чита само од веб-серверот што го дефинира овој код и не е вирус. Автоматски ги потсетува и повторува одговорите дадени на дигиталните платформи на кои се запишани, заштедувајќи им на корисниците време. Тоа обично се датотеки зачувани кога корисниците ги посетуваат веб-страниците и онлајн услугите. Тие исто така се користат за да обезбедат информации за известување и да помогнат во персонализирање на услуги или реклами.

Цел на употреба на колачиња

Според целите на употребата, задолжителните колачиња, техничките колачиња, колачињата за верификација, колачињата за таргетирање рекламирање, колачињата за персонализација и аналитички колачиња можат да се користат на дигитални платформи. Постојаните колачиња можат да се користат во согласност со времето на активните корисници иили посетители и нивната намена. Сите колачиња што ги користиме на нашата страница претставуваат задолжителни колачиња за работа на веб-страницата.

Задолжителни колачиња

Употребата на одредени колачиња е задолжителна за правилно функционирање на нашата веб-страница. Овие колачиња се собираат со доленаведените цели:

За анализирање на посетите на нашата веб-страница https://macedonian.trtbalkan.com и дигиталните платформи и подобрување на нивните перформанси.

За анализирање на барањата на корисниците и посетителите и обезбедување исполнување на барањата за перформанси и посетители.

За подобрување на функционалноста на веб-страницата и дигиталната платформа на национално и меѓународно ниво.

За олеснување на пристапот на посетителите до нивните цели за време на користењето.

Посебните намени на колачињата се дадени во табелата подолу.

Колачиња кои се користат на нашата веб-страница и дигитални платформи

Google Adsense

Реклама

https:// policies. google. com/ privacy? hl= en

DoubleClick

Реклама

https:// policies. google. com/ privacy? hl= en

Google Adwords Conversion

Реклама

https:// policies. google. com/ privacy? hl= en

Twitter Advertising

Реклама

https:// twitter. com/ privacy? lang= en

Google Dynamic Remarketing

Реклама

https:// policies. google. com/ privacy? hl= en

Google Tag Manager

Важно

https:// policies. google. com/ privacy? hl= en

Google Analytics

Анализа на веб-страници и мобилни апликации

https:// policies. google. com/ privacy? hl= en

Hotjar

Услуга за регистрација и репродукција на користење на веб-страницата

https:// www. hotjar. com/ privacy

GA Audiences

Аналитика на веб страница

https:// policies. google. com/ privacy? hl= en

Firebase

Мобилна Аналитика

https:// firebase. google. com/ terms/? hl= en& authuser=3

Facebook Connect

Сосијални медиуми

https:// www. facebook. com/ about/ privacy/

AddThis

Служба за социјални споделувања.

https:// www. addthis. com/ blog/ tag/ gdpr/

Fabric

Известување за распоредување и паѓање на андроид тест апликација

https:// docs. fabric. io/ android/ fabric/ data- privacy. html

Facebook Ads SDK

Поставување на цел/ тагетирање и следење на повратна информација за кампањи за инсталирање апликации.

https:// www. facebook. com/ business/ GDPR

Правна причина за собирање колачиња

Обработените колачиња се меѓу условите утврдени во 5-от член од Законот за заштита на личните податоци бр.6698 во кој се наведува „под услов обработката на податоците да е задолжителна за легитимните интереси на контролорот на податоци, под услов да не им штети на основните права и слободи на релевантното лице“ и „Потребно за обработка на лични податоци што им припаѓаат на страните на договорот, што е директно поврзано со воспоставување или извршување на договор“ се обработуваат во рамките на условот за обработка на податоците.

Користење на колачиња

Со промена на поставките за употреба на колачиња на дигиталните платформи на корпорацијата, корисниците иили гледачите имаат можност да ги персонализираат Вашите преференции во однос на сите колачиња. Сепак, корисниците иили гледачите може да немаат преференции и не е можно управување со побарувачката за одредени колачиња што се задолжителни за работа на веб-страниците и дигиталните платформи. Сакаме да истакнеме дека ако некои колачиња се исклучени, може да се спречи работењето на разни функции на веб-страницата и сите дигитални платформи, затоа, нашата веб-страница или дигиталните платформи може да не работат при овој избор.

Како можам да ја контролирам употребата на колачињата

Имате можност да ги прилагодите Вашите поставки за колачињата со промена на поставките на прелистувачот. За повеќе информации, можете да ги посетите линковитеврските во доленаведената табела

Adobe Analytics

http:// www. adobe. com/ uk/ privacy/ opt- out. html

AOL

https:// help. aol. com/ articles/ restore- security- settings- and- enable- cookie- settings- on- browser

Google Adwords

https:// support. google. com/ ads/ answer/2662922? hl= en

Google Analytics

https:// tools. google. com/ dlpage/ gaoptout

Google Chrome

http:// www. google. com/ support/ chrome/ bin/ answer. py? hl= en& answer=95647

Internet Explorer

https:// support. microsoft. com/ en- us/ help/17442/ windows- internet- explorer- delete- manage- cookies

Mozilla Firefox

http:// support. mozilla. com/ en- US/ kb/ Cookies

Opera

http:// www. opera. com/ browser/ tutorials/ security/ privacy/

Safari

https:// support. apple. com/ kb/ ph19214? locale= tr_ TR

Yandex

https:// browser. yandex. com/ help/ personal- data- protection/ cookies. html