Апостол Тноковски: Дизајнер кој охридската пастрмка ја претвори во автомобил

Апостол Тноковски: Дизајнер кој охридската пастрмка ја претвори во автомобил

Неговите дизајни ја прeдвидуваат иднината. Производите што ги дизајнира носат иновативни решенија за конкретни проблеми, а инспирација наоѓа главно во подводниот свет.