Изработувач на виолини

Изработувач на виолини

Светозар Богданоски од Велес е самоук изработувач на виолини. Веќе 30 години во неговата работилница се создаваат виолини на кои свират врвни светски музичари.