Каде во регионот се користи еврото како домашна валута?

Каде во регионот се користи еврото како домашна валута?

Eврото официјално е во употреба од 1 јануари 1999 година. Иако во физички облик е во употреба од 1 јануари 2002. Во 1999 12 земји членки на ЕУ ја воведоа новата валута, а до денеска 20 земји со речиси 350 милиони луѓе се членки на еврозоната. Западен Балкан се уште не е дел од ЕУ, но еврото потполно се одомаќини на овие простори.