Симит-погача: Скопски специјалитет, симбол на еднаквоста

Симит-погача: Скопски специјалитет, симбол на еднаквоста

Во Скопје ако не си пробал симит-погача исто како да не си бил во градот. Некои велат дека е „леб со леб“ но секој што пробал се воодушевил.