Како браќата Манаки го донесоа киното на Балканот?

Како браќата Манаки го донесоа киното на Балканот?

Филмската магија на Балканот почнала да се шири преку Битола. Ја донеле пионерите на балканската кинематографија, браќата Јанаки и Милтон Манаки.