Балкански езера со свои двојници во вселената

Балкански езера со свои двојници во вселената

На најголемата месечина на Сатурн, Титан има езера од метан и етан кои носат исти имиња како езера во Северна Македонија, Хрватска и Босна и Херцеговина