Елвира Исмаил - Единствената жена автомеханичар во Скопје

Елвира Исмаил - Единствената жена автомеханичар во Скопје

Елвира Исмаил е единствената жена автомеханичар во Скопје. Таа е самохрана мајка. Својот занает го учела во средно механичарско училиште, а занаетот го „печела“ во автомеханичарска работилница во која работи и денес. Со својот животен пример им прикоси на општествените предрасуди дека постојат машки и женски професии.