Возот од Скопје до Софија како вселенска мисија

Возот од Скопје до Софија како вселенска мисија

Скопје-Софија е веројатно најкратката железница во светот што најдолго се гради.