Како постот влијае на здравјето на човечкото тело

Како постот влијае на здравјето на човечкото тело

Секоја година, милиони муслимани ширум светот постат за време на месецот Рамазан, воздржувајќи се од храна и вода од утро до мрак. Еве ги ефектите од таквиот режим врз телото.