Како светлата го променија општеството?

Како светлата го променија општеството?

Во историјата на човековите иновации, еден од неколкуте пронајдоци имале длабоко и револуционерно влијание, како што е светлото! Од Хемфри Дејви, кој го измислил првото електрично светло во 19 век, до новите откритија на 21 век, денес се враќаме на ефектите на вештачкото светло што го имаат врз нашите животи.