Колку изнесува потрошувачката кошница во земјите од регионот?     Фото: ТРТ Балкан

Дебатата за тоа колку најмалку финансиски средства на едно просечно четиричлено семејство му е потребно секогаш е актуелна, но особено добива на важност во време кога општеството во регионот, но и глобално се соочува со економска криза и неизвесност.

Статистичките показатели за стандардот на граѓаните, неретко ја отвораат дискусијата за тоа колку се реални и применливи во стварноста во поглед на проценката за средства неопходни за месечна потрошувачка (потрошувачка кошничка).

Генерално, потрошувачката кошничка ја пресметуваат синдикатите, а пресметката се врши за четиричлено семејство. Се пресметуваат месечните трошоци за исхрана, домување, хигиена, јавен превоз, облека и обувки, одржување на здравје и минималните трошоци за култура.

Но што велат податоците на синдикатите за тоа колку сега изнесува потрошувачката кошничка во земјите од регионот и колку е зголемена во споредба со истиот период минатата година?

Северна Македонија: Трошоците за живот зголемени за 106,5 евра

Минималната синдикална потрошувачката кошничка за едно четиричлено семејство пред една година во Северна Македонија била 34 илјади денари (552 евра), според податоците на Сојузот на синдикатите. Сега, за истите работи се потребни околу 6,550 денари (106,5 евра) повеќе, затоа што синдикалната кошничка изнесува 40.554 денари (660 евра) или во проценти 16,7 отсто.

Официјалните податоци покажуваат дека просечната нето плата е зголемена за 9 отсто во однос на минатата година и изнесува 31.525 денари (512 евра).

Раст на трошоците за живот и во Албанија

Најмалку 53 евра повеќе во однос на периодот во изминатата година му требаат на едно просечно семејство во Албанија да го помине месецот. Според истражувањето на семејниот буџет на Заводот за статистика на Албанија - ИНСТАТ, едно просечно семејство во текот на 2020 година трошеше околу 83,5 илјади лека (712 евра) за основните трошоци. Потрошувачките цени сега се зголемени за 7,5 отсто, што значи дека сега трошоците за живот на едно просечно семејство во Албанија се потребни 89,7 илјади леки или 765 евра, покажуваат податоците на Инстат.

Просечната плата во Албанија според официјалните статистички податоци изнесува 59.242 леки (505 евра).

Србија: Зголемен износот на потрошувачката кошничка

Според податоците на Сојузот на самостојните синдикати на Србија минималната потрошувачката кошничка за јуни месец оваа година изнесуваше 51.500 динари (439 евра), додека во истиот период минатата година, минималната потрошувачка кошничка во Србија изнесувала 39.334 динари (335 евра) што е зголемвуање за 104 евра. Просечната нето плата во Србија во мај месец изнесуваше 74.168 динари (632 евра).

Потрошувачка кошница во земјите од регионот     Фото:  TRT Balkan

Значителни поскапувања во Косово

Косово во последно време се соочува со високи поскапувања. Економистите предурпедуваат дека Просечно семејство во Косово треба да издвои 104 евра повеќе во споредба со периодот во последните година и пол дена, за задоволување на основните егзистенционални потреби, според податоците на Агенцијата за статистика на Косово. Цените на разни услуги и набавки пораснаа од 670 на 774 евра за година и пол дена. Најголем пораст забележан е во последните 5 месеци. Просечната плата во Косово според официјалните статистики изнесува 484 евра.

За над 90 евра повисоки трошоците во Црна Гора

Вредноста на минималната потрошувачка кошничка за јуни месец оваа година во Црна Гора според црногорскиот Завод за статистика - Монстат, изнесува 750,3 евра. Според истражувањата врз основа на официјалната статистика, во однос на јуни минатата година, потрошувачката кошничка е поскапа 93,4 евра или 14,2 осто. Во Црна Гора просечната плата изнесува 670 евра.

Просечната плата не ги покрива месечните трошоци за живот во БиХ

Синдикалната потрошувачка кошничка која Сојузот на самостојни синдикати на Босна и Херцеговина во јули годинава изнесува 2.668 конвертибилни марки (1.366 евра). Во истиот период минатата година, синдикалната потрошувачка кошничка изнесувала 2070 конвертибилни марки (1060 евра), или за 306 евра помалку од сега. Просечната плата исплатена во Федерацијата БиХ за мај изнесувала 1.110 конвертибилни марки (563 евра).

Поскапувањата ги зголемија трошоците за живот во Хрватска

Поскапувањата влијаа на зголемување на трошоците за живот и во Хрватска, единствената земја членка на ЕУ од земјите во регионот. Според пресметките на синдикатите во Хрватска, земајќи ги во предвид поскапувањата на сите артикли што се користат во секојдневието, за покривање на основите трошоци сега се потребни 10.500 куни (1.398 евра). Минималната потрошувачка кошничка во Хрватска во август месец минатата година изнесувала 7.800 куни (1.038 евра), односно 360 евра помалку. Просечната месечна нето плата во Хрватска во мај годинава изнесуваше 7.690 куни (1.024 евра).

TRT Balkan
Популарни