Како што соопшти владината Прес-служба, летното сметање на времето завршува на 27 октомври во 3 часот / Photo: Getty images

Летното сметање на времето почнува в недела, на 31 март, во 2 часот, кога со поместување за еден час нанапред, времето во 2 часот ќе се смета како 3 часот.

Владата, на предлог од Министерството за економија, на последната седница во вторникот, донесе одлука за денот и моментот на воведување и за денот и моментот на завршување на летното сметање на времето во 2024 година.

Како што соопшти владината Прес-служба, летното сметање на времето завршува на 27 октомври во 3 часот, така што со поместување за еден час наназад, времето во 3 часот се смета како 2 часот.

Одлуката за воведување на летното сметање на времето е согласно со Законот за сметање на времето („Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 17/96 и 16/97) и согласно со европските директиви.

Преминувањето на времето од зимско кон летно и обратно првпат почнало во 1916 та година во државите на северот во Европа, а денес е практика во 70 земји од Светот.

Европските земји веќе неколку години се подготвуваат за конечно укинување на оваа практика.

TRT Balkan / агенции
Популарни