Со надминување на прагот од 50 гигавати за прв пат во 2023 година, кумулативниот капацитет на соларна енергија во ЕУ се очекува да достигне 400 гигавати до 2025 година / Photo: AA

Прогнозите за раст на соларната енергија во Европската унија се за 37% повисоки од проценките пред војната во Украина.Растот е поттикнат од одговорот на земјите-членки на ЕУ на енергетската криза предизвикана од руската агресија во Украина.

Аналитичарите сметаат дека напорите да се отстранат бариерите за добивање дозволи се еден од клучните одговори на владите за олеснување на енергетската криза и за забрзување на примената на технологии за чиста енергија, особено соларната и енергијата од ветар.

Законодавството на ЕУ бара дозволите за обновливи извори да не надминуваат две години.

Сепак, просечното време за дозвола за проектите за производство на енергија од ветар на копно ја надминува границата од две години меѓу 18 земји анализирани од лондонската енергетска тинк-тенк организација Ембер и нејзиниот аналитичар за климатски податоци Хариет Фокс.

Процесот за добивање дозвола може да се движи од 30 месеци во Романија до 120 месеци во Хрватска, пет пати подолг од обврзувачката граница на ЕУ од две години.

Времето на издавање соларни дозволи може да се промени од 12 месеци до 48 месеци, двојно повеќе од обврзувачката граница, во зависност од земјите, се вели во истражувачката студија.

Вообичаените проблеми со издавањето дозволи вклучуваат недостаток на дигитализација во целокупниот процес, недостаток на ресурси во рамките на локалните власти, доцнење предизвикано од правни жалби и преклопување на одговорностите меѓу различни земји.

Соларната енергија на покривите сочинува 66% од вкупниот инсталиран соларен капацитет на ЕУ.

„Мислам дека тоа навистина зборува колку луѓето имаат моќ во енергетската транзиција“, вели Фокс.

Енергетската криза носи очекуван соларен раст 2 години порано

Дополнувањето на соларниот капацитет достигна 41,4 гигавати во 2022 година во ЕУ, достигнувајќи вкупно 209 гигавати, покажуваат неодамнешните податоци на Solar Power Europe.

Предвоената прогноза беше 35,7 гигавати дополнителни соларни капацитети за 2022 година во најдоброто сценарио.

Повоената прогноза сугерира 50 гигавати годишно зголемување на соларниот капацитет оваа година, што се очекуваше да се случи до 2025 година.

Со надминување на прагот од 50 гигавати за прв пат во 2023 година, кумулативниот капацитет на соларна енергија во ЕУ се очекува да достигне 400 гигавати до 2025 година.

Вкупната соларна флота во ЕУ се предвидува да достигне 920 гигавати до 2030 година, 37% повисока од предвоените проценки од 672 гигавати.

„Се проценува дека сегашниот капацитет на соларните проекти во ЕУ ќе биде околу 120 гигавати”, соопшти Меѓународната агенција за енергија (ИЕА).

Моќта на ветрот

И покрај очекуваниот раст на соларната енергија, капацитетот на ветерната енергија може да забележи постепено забрзување во ЕУ.

„Големите проблеми со ветрот сега се високата инфлација и глобалниот синџир на снабдување кои се предизвикани од трошоците за производство на турбини. Синџирот на снабдување со ветар е глобален проблем“, рече Фокс.

Европа инсталираше рекордни 19 гигавати нов капацитет на ветар во 2022 година. Предвоените проценки за додатоците на ветерната енергија во ЕУ беа 15,8 гигавати.

Вкупниот капацитет на ветерната енергија во Европа сега е 255 гигавати. За разлика од соларната, прогнозата за раст на енергијата на ветрот во Европа останува речиси непроменета во споредба со предвоените проценки.

Се очекува Европа да инсталира 129 гигавати нов капацитет на ветерна енергија помеѓу 2023-2027 година, додека ЕУ се проценува дека ќе распореди 98 гигавати од овој вкупен износ, со просечни 20 гигавати годишно.

Wind Europe предупредува дека ЕУ треба да гради 30 гигавати нов капацитет на ветар годишно за да ги исполни своите цели до 2030 година.

AA
Популарни