Кои се најголемите ризици со кои се соочува светот: Истражување на Светски економски форум

Инфлацијата само краткорочно е меѓу најголемите ризици со кои се соочува светот, а потоа други проблеми како климатските промени и неуспехот на адаптација на промените како и природните катастрофи ќе го засенат овој проблем, покажува годишното истражување за перцепција на глобалните ризици на Светскиот економски форум.

Високите цени на храната и на енергијата ќе бидат најголем светски проблем, според овој извештај, во период од две години. Гледано долгорочно, проблем број еден што ќе ги надмине сите светски проблеми и ризици се климатските промени.

Во текот на следните десет години, климатските промени и нивните последици ќе претставуваат најголем ризик за светот, покажува истражувањето кое е базирано на перцепцијата на повеќе од 1.000 лидери од академскиот свет, бизнисот и политиката. Од нив било побарано да проценат кои се 32 глобални ризици со кои ќе се соочи светот во период од две години и во период од десет години.

Иако експертите сметаат дека кризата на трошоците на животот (т.е. инфлацијата) е најитно прашање во следните две години, тие не очекуваат дека порастот на цените ќе претставува голема закана за 10 години од сега, кога ќе се појават четирите најтешки ризици со кои се соочуваат

Се предвидува дека целиот свет е поврзан со климатските промени.

18-тото издание на Извештајот за глобалните ризици на Светскиот економски форум се фокусира на ризикот од потенцијална „поликриза“, која е кластер на меѓузависни глобални ризици со сложени ефекти. Екстремните климатски настани или геополитичките кризи како што е војната во Украина, на пример, може да доведат до кризи во снабдувањето со храна, вода или енергија, што пак може да има огромни бранови ефекти и на крајот да доведе до политички пресврти, социјални немири, па дури и масовна миграција.

„Колективниот фокус на светот се насочува кон „преживување“ на денешните кризи: трошоци за живот, социјална и политичка поларизација, снабдување со храна и енергија, слаб раст и геополитичка конфронтација, меѓу другото“, вели Садија Захиди, управен директор на Светот економскиот форум.

Таа предупредува дека е потребно вниманието и ресурсите да се пренасочуваат од новопојавените или брзо забрзаните ризици за природните екосистеми, човековото здравје, безбедноста, дигиталните права и економската стабилност кои би можеле да станат кризи и катастрофи во следната деценија“.

TRT Balkan
Популарни