1 од 4 деца во ЕУ изложени на ризик од сиромаштија / Photo: Reuters

Речиси 25 отсто од децата во ЕУ, или речиси 20 милиони млади под 18 години, биле изложени на ризик од сиромаштија или социјална исклученост во 2022 година, според новиот извештај на Евростат.

Статистиката е вознемирувачка, што покажува дека значителен дел од младите во Европа се соочуваат со предизвикувачки социоекономски услови.

Споредено со претходната (2021) година, забележан е благ пораст од 0,3 процентни поени на учеството на децата во ризик од сиромаштија или социјална исклученост.

На национално ниво, извештајот идентификува впечатливи разлики меѓу земјите членки на ЕУ.

Романија е рангирана највисоко, со неверојатни 41,5 отсто од нејзините деца кои се соочуваат со ризик од сиромаштија или социјална исклученост.

Веднаш следува Бугарија со 33,9 отсто, па Шпанија со 32,2 отсто. Овие бројки ги нагласуваат тешките предизвици со кои се борат овие земји во однос на благосостојбата на децата и социјалната вклученост.

Спротивно на тоа, неколку земји членки на ЕУ покажаа значително помал процент на деца изложени на ризик.

Словенија забележа најниска бројка, со само 10,3 отсто од нејзините деца кои се соочуваат со такви ризици, а веднаш зад неа следуваат Чешка и Данска, со 13,4 отсто и 13,8 отсто, соодветно.

Поединците со приход еднаков или под 60 отсто од просечниот приход во една земја се сметаат за изложени на ризик од сиромаштија.

За социјална исклученост, статистичарите ја земаат предвид состојбата во која лицата немаат финансиски средства за задоволување на одредени основни потреби во домаќинството, како што се соодветно греење, одмор или поседување автомобил.

TRT Balkan / агенции
Популарни